Podsumowanie projektów edukacyjnych Unicef

1030 731 Los Majkelos

To już nasza szkolna tradycja – listopad z projektami Unicef. W tym roku szkolnym realizujemy „Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki” czyli projekt edukacyjno-pomocowy, gdzie wspieramy działania Unicef na rzecz potrzebujących dzieci. Obecnie Etiopia, Somalia i Kenia pogrążone są w kryzysie humanitarnym. Ponad 2 miliony dzieci cierpi z powodu głodu.

Sytuacja spowodowana jest ogromną suszą, ale i działaniami wojennymi w Ukrainie (Ukraina nazywana była spichlerzem Afryki). Projekt obejmuje zajęcia edukacyjne i zbiórkę funduszy. Klasy 4a, 5c i 6b zorganizowały kiermasze. Dzięki współpracy uczniów i ich rodziców mogliśmy smakować, próbować, najwspanialszych słodkości. W efekcie udało się pozyskać sporą kwotę, która w całości zostanie przekazana na konto Unicef ze wskazaniem na zakup mleka terapeutycznego.
klasa 4a1055 zł i 37 gr,
klasa 5c 725 zł i 83 gr,
klasa 6b704 zł i 36 gr.

Wszystkim zaangażowanym Rodzicom i Opiekunom składamy serdeczne podziękowania.

21 listopada uczciliśmy również, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, czyli obchody uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym dniu zwyczajowo, dominującym kolorem naszej garderoby staje błękit!

Marta Lachor-Winiarska
Koordynator Unicef

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos