„Pandemiczne kółko biologiczne”

Pandemiczne Kółko Biologiczne powstało z chęci urozmaicenia zajęć biologicznych, które realizowane były podczas edukacji zdalnej.

 

☢️🦠☢️🧫☢️🌡☢️🧬☢️🔍☢️🥦☢️🧪

Jego nadrzędnym celem jest:

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz rozbudzanie pasji poznawczej wśród uczniów;

– motywowanie do poznawania różnorodności świata organizmów żywych w sposób aktywny;

– doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji i doświadczeń, interpretowania zjawisk biologicznych;

– zgłębianie podstaw anatomii/fizjologii/mikrobiologii i genetyki;

– dostrzeganie walorów przyrodniczych naszego regionu;

– kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych;

– budowanie klimatu sprzyjającego kreatywności uczniów;

– rozbudzanie szacunku dla każdej istoty żywej.

KLIK PO WIĘCEJ INFORMACJI >>>

 

Program Pandemicznego Kółka Biologicznego przeznaczony jest nie tylko dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią, ale również uczniów, którzy dopiero odkrywają swoje pasje i zainteresowania. Treści poruszane w filmach są różnorodne, mają na celu poszerzać wiadomości, które uczniowie już posiadają oraz poruszać zagadnienia ciekawe, wykraczające poza podstawę programową.

☢️🦠☢️🧫☢️🌡☢️🧬☢️🔍☢️🥦☢️🧪☢️🦠☢️🧫☢️🌡☢️🧬☢️🔍

 

Więcej o projekcie dowiecie się u opiekuna:

p. Magdaleny Wiśniewskiej

NAJNOWSZY ODCINEK:

„PANDEMICZNE KÓŁKO BIOLOGICZNE” – ODCINKI

PRACOWNIA BIOLOGICZNA