Szkolna Telewizja SP45 „Korczuś”

„Szkolna Telewizja SP45 Korczuś”

 

To projekt tworzony przez uczniów naszej szkoły, który powstał we wrześniu 2019 roku. Pierwszymi prowadzącymi Szkolnej TV były Antonia Poświata i Kinga Kokot.

W roku szkolnym 2020/2021 nasze absolwentki w prezenterskich fotelach i na wizji zastąpili Malwina Mech (7 „f”) oraz Olaf Bojanowski (7 „d”). 

Obecnymi prowadzącymi są Helena Juszczyk i Piotr Kiryk z klasy 5c.

Przemiany w kulturze, jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat, muszą mieć wpływ na polszczyznę, kulturę i obyczajowość młodych Polaków. Zmiany te uwidaczniają się również w mediach, w tym w telewizji czy Internecie.

Są one o tyle cennym i istotnym źródłem informacji, gdyż dotyczą współczesnego nastolatka i od najmłodszych lat oddziałują na jego język, a także sposób pojmowania świata.

„Szkolna Telewizja SP45 Korczuś” swoją działalność skupia głównie na szkolnych wydarzeniach i imprezach, tworząc niejako wirtualną kronikę z życia szkoły.

Materiały „Szkolna Telewizja SP45 Korczuś” znaleźć można na profilu YouTube.

Telewizja i Internet to bardzo popularne formy przekazu informacji i propagowania określonych wzorów, stanowią dla młodego odbiorcy źródło wiedzy o świecie. Ponieważ młode pokolenie stanowi już nową e-generację, wychowaną na komunikacji internetowej, posługującą się na co dzień komputerem i Internetem, proponujemy wszystkim uczniom Szkolną Telewizję, która będzie charakteryzować się aktualnością treści, wszechstronnością tematyki z różnych przedmiotów, a także publiczną dostępnością (termin e-generacja przyjmujemy za prof. Kazimierzem Ożogiem, Nowy język polski po roku 1989, [w:] Literatura i język wczoraj i dziś, pod red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów 2007, s. 21.).

Celem Szkolnej Telewizji jest masowy przekaz informacji skupiony na popularyzowaniu tematów z różnych przedmiotów, zaprezentowanych przy tym w ciekawej formie. Rozwój mediów elektronicznych pozwala nam aktualnie na przesyłanie nie tylko informacji, ale i obrazów (zdjęć, filmików).

Ufam, iż Szkolna Telewizja umożliwi uczniom uczestnictwo w różnych zdarzeniach mających miejsce w szkole i poza nią, dostarczy informacji na temat tych wydarzeń, w końcu wprowadzi w rolę wirtualnego uczestnika.

szczegóły projektu u opiekuna:

p. Michała Bednarczyka

ODCINKI: „SZKOLNEJ TELEWIZJI KORCZUŚ”