Posts By :

admin

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

650 438 admin

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz spełniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, informuję, iż rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy bez uroczystej akademii.

Zapraszamy wszystkich uczniów 1 września według harmonogramu przedstawionego poniżej. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju do szkoły będą mogli wejść tylko uczniowie.

 

Każdy wchodzący (rodzic, uczeń, nauczyciel) do budynku szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, a osoby przebywające na terenie szkoły są bezwzględnie zobowiązanie do zakrycia ust i nosa. Zwracamy się z gorącą prośbą, aby uczniom klas pierwszych i czwartych na spotkaniach towarzyszył tylko jeden rodzic/opiekun.

Prosimy, aby uczniowie tego dnia przyszli do szkoły punktualnie i nie gromadzili się w grupach na terenie szkoły, pamiętając o dystansie społecznym.

Od 2 września zajęcia w naszej szkole będą odbywać się w formie stacjonarnej. Plan zajęć będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły. Proszę o przestrzeganie wymogów sanitarnych zamieszczonych w Strategii i Procedurach, które znajdziecie Państwo również na naszej stronie.

Zwracam się z prośbą o śledzenie strony internetowej szkoły, odczytywanie wiadomości na stronie lub w dzienniku elektronicznym, ponieważ sytuacja jest dynamiczna i na bieżąco będziecie Państwo informowani o ewentualnych zmianach.

 

Z poważaniem,
Anna Łakomska-Ciołczyk

 

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu odbędzie się 01. 09. 2020 r. (wtorek)

uczniowie klas I – spotkanie z wychowawcami o godz. 8.30 na boisku szkolnym – wejście bramą od strony placu zabaw
uczniowie klas IV – spotkanie z wychowawcami o godz. 9.30 na boisku szkolnym – wejście bramą od strony placu zabaw

klasy II – godz. 8.00 – spotkanie z wychowawcą w klasach (do szkoły wchodzą tylko uczniowie)

klasy III, V – godz. 9.00 – spotkanie z wychowawcą w klasach (do szkoły wchodzą tylko uczniowie)

klasy VI – godz. 10.00 – spotkanie z wychowawcą w klasach (do szkoły wchodzą tylko uczniowie)

klasy VII – godz. 11.00 – spotkanie z wychowawcą w klasach (do szkoły wchodzą tylko uczniowie)

klasy VIII – godz. 12.00 – spotkanie z wychowawcą w klasach (do szkoły wchodzą tylko uczniowie)

Klasy II, III,V, VI, VII, VIII spotykają się o wyznaczonej godzinie w salach:

2 a –sala nr 3 – mgr T.Kaleta

2 b – sala nr 6 – mgr E.Górniak

2c – sala nr 56 – mgr P.Klonek/mgr M.Błachno-Nowak

2 d – sala nr 60 – mgr D.Łaska

3 a –sala nr 5 – mgr J.Stanek

3 b – sala nr 1– mgr D.Musiał

3 c –sala nr 4 – mgr B.Balcerek

3 d – sala nr 12– mgr E.Jurgiel-Kuś

5 a – sala nr 79 – mgr B.Kwiecień

5 b – sala nr 86 – mgr A.Cofór

6 a – sala nr 28 – mgr A.Kempa

6 b – sala nr 41 – mgr A.Woźniak

6 c – sala nr 38 – mgr A.Szczepańczyk

6 d – sala nr 39 – mgr M.Bednarczyk

6 e – sala nr 17 – mgr M.Szymczyk

6 f – sala nr 30 – mgr A.Mączka

7 a – sala nr 84 – mgr A.Paciej-Motyl

7 b – sala nr 40 – mgr M.Strzemiński

7 c – sala nr 64 – mgr E.Pieszczyk

7 d – sala nr 29 – mgr A.Kloc

7 e – sala nr 45 – mgr M.Batorski

7 f – sala nr 18 – mgr A.Czernecka

8 a – sala nr 32 – mgr M.Wiśniewska

8 b – sala nr 24 – mgr M.Kapuścik

8 c – sala nr 25 – mgr W.Maj

8 d – sala nr 26 – mgr E.Dura

8 e – sala nr 27 – mgr H.Małecka

 
 

Klasy, które biorą udział w spotkaniach na boisku szkolnym po ich zakończeniu udają się z wychowawcami do sal:

1 a – sala nr 7 – mgr A.Bargieł

1 b – sala nr 11 – mgr L.Kaszycka

1 c – sala nr 14 – mgr D.Klimczak

1 d – sala nr 61 – mgr E.Lis

4 a– sala nr 31 – mgr M.Marosz -Kochan

4 b– sala nr 81 – mgr L.Gil

4 c– sala nr 15 – mgr P.Więcek

4 d– sala nr 16 – mgr A.Marzec