„Lektura to nie bzdura!”

1030 731 Los Majkelos

Zapraszamy uczniów klas I-III oraz IV-VIII naszej szkoły do udziału w konkursie: „Lektura to nie bzdura!”

Cel główny:

• Rozbudzenie pasji czytania i świadomości czytelniczej dzieci.

• Kształtowanie wyobraźni i wyzwalanie umiejętności interpretacyjnych.

• Zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

• Swobodne posługiwanie się formą rysunku jako przekazu treści.

Regulamin:

1. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

2. Zadaniem uczniów jest przygotowanie okładki do wybranej, ulubionej lektury szkolnej – dowolną techniką manualną.

3. Termin oddawania prac upływa 08.12.2023 r.

4. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają organizatorki konkursu: Katarzyna Kukla (s. 27), Agata Kubarek (biblioteka).

5. Pierwszej oceny prac dokona powołane szkolne jury. Do drugiego etapu konkursu przechodzą wytypowane prace. Zwycięzcę konkursu wskaże cała społeczność szkolna.

Przyznane zostaną 2 nagrody główne – za zajęcie I miejsca w kategorii klas I-III oraz IV VIII.

6. Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienie za pracę, która prezentuje wrażliwość twórczą, oryginalność, pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2023 r. na stronie internetowej szkoły: https://sp45.edu.pl

8. Prace można oddawać do p. K. Kukli s. 27 lub do p. A. Kubarek w bibliotece szkolnej.

9. Prace przekazane na konkurs powinny zostać podpisane na odwrocie pracy: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorki

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos