Spotkanie klas 8 z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

1030 731 Los Majkelos

22 i 23 marca oraz 4 kwietnia uczniowie klas 8 uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu – Panią Lucyną Huppert. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Zanim wejdę na rynek pracy”.
Nasz gość przedstawił młodzieży informacje dot. sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy, z uwzględnieniem zapotrzebowania na zawody. Doradca wskazała branże najlepiej rozwijające się oraz zawody przyszłości.
Pani Lucyna podkreślała rolę ciągłego rozwijania kompetencji oraz wybierania kolejnego etapu edukacyjnego w oparciu o posiadane predyspozycje oraz uzdolnienia.

Dziękujemy Pani Lucynie Huppert za spotkanie z młodzieżą.

Ewa Musiał
doradca zawodowy SP45

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos