Szkolenie dla wychowawców

1030 731 Los Majkelos

4 kwietnia 15 wychowawców z naszej szkoły rozpoczęło ośmiomiesięczny cykl szkoleń „Bank dobrych praktyk”.

OBSZARY PRACY:
• Doskonalenie umiejętności wychowawczych;
• Reagowanie na zachowania uczniów;
• Diagnozowanie przyczyn zachowań uczniów;
• Tworzenie systemowych strategii pracy z grupą;
• Wykorzystanie rytuałów i praktyk grupowych w oparciu o narzędzia zawarte w dodatku do podręcznika „Zestaw Dobrych Praktyk”.

PRZEBIEG SZKOLENIA: 
• Integracja i akceptacja grupy jako fundament tworzenia pozytywnego środowiska szkolnego;
• Jak być dobrym wychowawcą – zasoby i kompetencje w pracy z grupą;
• Psychologia tworzenia i rozwoju zespołu, cechy grupy, przyczyny odrzucenia członków grupy;
• Uczeń agresywny – etiologia, systemowe podejście do problemu dziecka agresywnego;
• Praca z uczniem zagrożonym odrzuceniem – konstruktywne reakcje, budowanie relacji;
• Praca z uczniem zagrożonym odrzuceniem – wzmacnianie jego umiejętności społecznych i szkolnych;
• Tworzenie planu pracy wychowawczej ukierunkowanej na przeciwdziałanie odrzuceniu dzieci agresywnych.

W trakcie 8 całodziennych warsztatów szkoleniowych (program rozłożony jest na 1 rok kalendarzowy), uczestniczący w nich wychowawcy zyskują podstawowe, praktyczne umiejętności w zakresie pracy z grupą i procesem grupowym. To właśnie dzięki nabywanym podczas pierwszych etapów projektu umiejętnościom, wychowawcy zyskują kompetencje umożliwiające podejmowanie w dalszych etapach projektu pracy z dziećmi najbardziej zagrożonymi w swoich klasach.

 

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos