Konkurs wiedzy biblijnej

1030 731 Los Majkelos

„Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy” (Łk 4, 32)

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII do udziału w XXVIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY BIBLIJNEJ, który w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego.

TERMIN
Etap szkolny – 17 listopada 2022 r.

LITERATURA
Etap szkolny:
Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Więcej informacji na temat udziału i przygotowania do konkursu udziela koordynator szkolny:

nauczycielka religii Beata Szafraniec

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos