Szkolne Koło Caritas

1030 731 Los Majkelos

„Jeszcze nikt nie stał się biedny poprzez dzielenie się z innymi„

W bieżącym w roku szkolnym w naszej szkole rozpoczyna swoją działalność Szkolne Koło Caritas.
Działalność Szkolnego Koła Caritas na terenie szkoły jest skierowana do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu imprezy charytatywne i kulturalne.
Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, dobrowolnie podejmująca działania na rzecz innych osób.

Chcesz zmieniać siebie, chcesz pomagać innym zostań wolontariuszem Szkolnego Koła Caritas.

Wszelkich informacji dotyczących wolontariatu udziela opiekun Szkolnego Koła Caritas
pani Beata Szafraniec

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos