Ogród Doświadczeń im. St. Lema

1030 731 Los Majkelos

🧲Uczniowie klas 7g i 8f ostanie dni nauki postanowili wykorzystać na wycieczkę edukacyjną do Krakowa. Miasto przywitało ich piękną, słoneczną pogodą. Pierwszym punktem planu wycieczkowego była wizyta w Ogród Doświadczeń im. St. Lema.

🔭Uczestnicy wycieczki samodzielnie przeprowadzili kilkadziesiąt doświadczeń z różnych działów fizyki. Najwięcej emocji dostarczyła zabawa na ruchomej platformie pokazująca działanie siły bezwładności oraz trampolina na której uczniowie testowali zachowanie w stanie nieważkości.

✂️Uczniowie mogli samodzielnie rozszczepiać promienie słoneczne w pryzmacie, poczuć, jak drży powietrze w pobliżu gongu, nadać i odebrać wiadomość z użyciem telegrafu akustycznego, szeptać i być dobrze słyszanym na odległość 20 m, znaleźć się we wnętrzu kalejdoskopu i wykonać wiele innych eksperymentów, a przede wszystkim poprzez osobiste doświadczanie i przeżywanie zjawisk fizycznych,z udziałem własnych zmysłów, próbować rozumieć świat otaczających nas zjawisk. Przeprowadzono doświadczenia z optyki, mechaniki i hydrostatyki.

🔎Następnym elementem podróży po Krakowie był Rynek oraz Sukiennice.

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos