Projekt historyczny

1030 731 Los Majkelos

W II półroczu klasy ósme pod opieką p. Romy Wicherskiej i p. Magdaleny Kapuścik uczestniczyły w szkolnym projekcie edukacyjnym z historii pt „Polska-Ukraina, dwa bliskie narody, dwie różne historie”.
W ramach projektu uczniowie wykonywali min. plakaty edukacyjne oraz prezentacje multimedialne poznając zawiłą historię stosunków polsko – ukraińskich na przestrzeni wieków.

Tematyka prac obejmowała m.in.:
✅Stosunki Polski z Rusią Kijowską we wczesnym średniowieczu.
Podboje Rusi Halicko – Włodzimierskiej w czasach panowania Kazimierza Wielkiego.
✅Powstania kozackie.
✅Walki Polaków o granicę wschodnią w latach 1918-1919.
✅Walki Polaków i Ukraińców z Bolszewikami w latach 1919-1921.
Mniejszość ukraińska w II RP.
✅Stosunki polsko – ukraińskie podczas II wojny światowej.
✅”Akcja Wisła ” i jej konsekwencje.

Pracując w grupach uczniowie dogłębnie analizowali zawiłe stosunki między Polkami i Ukraińcami – dwoma sąsiednimi narodami.
R.Wicherska i M.Kapuścik

 

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos