Spotkanie kl. 8 z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu

800 599 Los Majkelos

W styczniu uczniowie kl. 8 uczestniczyli w spotkaniu z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu – Panią Lucyną Huppert i Panią Magdaleną Gątkiewicz.

Panie przedstawiły młodzieży informacje dot. sytuacji na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na zawody. Dokonały analizy „Barometru zawodów 2022”. Wskazały branże najlepiej rozwijające się oraz zawody przyszłości.

Wiedza przekazana uczniom podczas spotkania jest dla nich istotna, z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej.

Panie podkreślały rolę ciągłego rozwijania kompetencji i dokonywania wyborów kolejnego etapu kształcenia w oparciu o posiadane zainteresowania, umiejętności i predyspozycje.

Młodzież zapoznała się także z zasadami funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Dziękujemy Pani Magdalenie Gątkiewicz i Pani Lucynie Huppert za poświęcony czas.

 

Ewa Musiał

doradca zawowdy SP45

 

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos