Rzecznik Praw Ucznia

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Magdalena Wiśniewska

Rzecznik to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 12 12 12

czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

–  tel. 116 111 –

 czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu