Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA: EWA RYŁKO

Z-CA PRZEW.: BEATA SOWA

SKARBNIK: PAWEŁ WÓJCIK

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

AGNIESZKA GOŁĄB

ŻANETA MACIEJASZEK

NUMER KONTA

Numer konta Rady Rodziców SP45

42 1050 1360 1000 0092 6031 0058
(ING Bank Śląski)