„PAMIĘĆ 81″

Wojewódzki Projekt Edukacyjny „Pamięć 81”.  Jest to projekt mający na celu upamiętnienie 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W związku z projektem ogłoszone zostały szkolne konkursy:

Pierwszy konkurs odbywa się pod hasłem „Składamy hołd ofiarom stanu wojennego – Pamięć 81„ – Polega on na wykonaniu albumu lub plakatu (format, technika dowolna) dotyczącego stanu wojennego.

Drugi konkurs odbywa się pod hasłem „Polskie symbole narodowe „ – konkurs na plakat patriotyczny.

W konkursach mogą uczestniczyć uczniowie klas 4 – 8. Konkurs ma formę prac indywidualnych.
Podpisane prace należy oddawać do nauczycieli historii p. M. Kapuścik  – sala 24 lub p. R.Wicherskiej  – sala 29 , do końca października 2021.

Najlepsze parce ozdobią szkolną izbę pamięci. Uczniowie biorący udział w konkursach otrzymają dodatkowe oceny oraz punkty z zachowania, a najlepsze prace uhonorujemy nagrodami książkowymi.

Serdecznie zapraszamy

Nauczyciele historii

WYSTAWA: „Pamięć 81”

W ramach projektu  „Pamięć 81” na I piętrze  w naszej szkole obejrzeć można mini wystawę  o stanie wojennym. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tego wydarzenia.

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981- PAMIĘTAMY” odbyły się w szkole konkursy, których organizatorem był ŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY, a koordynatorkami projektu były: M. Kapuścik i R. Wicherska.

Konkurs na „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE – plakat”:

I miejsce: Antoni Górka klasa 7 e
II miejsce: Maja Wójcik klasa 4 b
III miejsce: Mateusz Lipowicz klasa 5 c

Konkurs „STAN WOJENNY- plakat”

I miejsce: Zuzanna Patrzałek klasa 8 d
II miejsce: Hanna Majchrzak klasa 8 e
III miejsce: Polina Najdionowa klasa 8 b

Konkurs” STAN WOJENNY- album”

I miejsce: Wojciech Rudzki klasa 8 a
II miejsce: Natalia Sojka klasa 5 a
III miejsce: Mateusz Szwajca 5d

 

Wszystkim, biorącym udział w konkursach, dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.
Nauczycielki historii