obiady

Numer konta, na który należy przelewać opłaty za obiady:

50 1020 2313 0000 3002 0579 6778

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

Przypominamy aby przed dokonaniem przelewu skontaktować się ze świetlicą w celu ustalenia dokładnej kwoty

(osobiście lub telefonicznie: 32 / 291 57 10).

Po 10-tym każdego miesiąca oraz za zaległości obowiązują ustawowe odsetki, za nieterminową wpłatę. W takim wypadku wychowawca świetlicy udzieli informacji jaką kwotę odsetek należy doliczyć do opłaty za obiady.

Kwota podawana na stronie internetowej szkoły dotyczy opłaty za dany miesiąc.

Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić w świetlicy szkolnej osobiście lub drogą mailową (m.gajos@sp45.edu.pl).

Zaprzestanie korzystania z obiadów, a nie zgłoszenie tego w świetlicy będzie wiązało się z koniecznością zapłacenia za niewykorzystane posiłki.

Na początku każdego miesiąca rodzice będą informowani o dokładnej kwocie jaką należy uiścić za dany miesiąc – z rozliczeniem nadpłat lub niedopłat. Informacja będzie przekazana przez wychowawcę w dzienniku elektronicznym.

Numery alergenów występujących w posiłkach

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które ze szczególnym uwzględnieniem alergenów, muszą być łatwo dostępne tak, aby rodzic miał świadomość, że w odniesieniu do danej żywności występują kwestie związane z alergiami i nietolerancją pokarmową. W związku z powyższym przy jadłospisach będzie można znaleźć spis alergenów, a przy każdym daniu numer alergenu jaki zawiera danie.

 

1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkisz, lub ich odmiany hybrydowe) oraz produkty pochodne.
2. Skorupiaki i produkty pochodne.
3. Jaja i produkty pochodne.
4. Ryby i produkty pochodne.
5. Orzeszki ziemne (orzeszki arachidowe) i produkty pochodne.
6. Soja i produkty pochodne.
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą).
8. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzech pistacjowy, orzechy makadamia i produkty pochodne.
9. Seler i produkty pochodne.
10. Gorczyca i produkty pochodne.
11.Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2.
12.Łubin i produkty pochodne.
13.Mięczaki i produkty pochodne.