„Mediacje rówieśnicze”

Akcja Mediacja – Mediacje Szkolne i Rówieśnicze

Klub Mediatora  &TEMIDA&

 

Uczniowie  klas VII i VIII naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021 realizują  projekt edukacyjno–profilaktyczny z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych. W ramach projektu w SP 45 w Sosnowcu powstał  Klub Mediatora &TEMIDA&.

Celem projektu jest wdrożenie w naszej szkole programu mediacji rówieśniczych, jako narzędzia w wychowawczej i dydaktycznej misji szkoły, uczenia prawidłowych zachowań i rozwiązywania konfliktów bez udziału dorosłych, pozwalającego na rozwój umiejętności pracy w grupie, uwrażliwienie na dobro wspólne, przeciwdziałanie dyskryminacji, nietolerancji, ksenofobii, rasizmowi, antysemityzmowi, przemocy, konfliktom i agresji.

Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach  prowadzonych przez panią Agnieszkę Stachurę – pedagoga oraz  zawodowego mediatora wpisanego na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach i Gliwicach oraz panią Annę Czernecką – nauczyciela SP 45 mediatora wpisanego na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach.

 

Projekt nasz wpisuje się w  program szkolenia mediatorów rówieśniczych, który jest zgodny ze Standardami Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka tj. 20 godzin szkolenia potwierdzane certyfikatem.

 

Podczas zajęć warsztatowych z mediacji rówieśniczych, uczniowie wzbogacają  swoją wiedzę z zakresu zagadnień prawnych i sprawiedliwości naprawczej. Nasi przyszli mediatorzy podczas warsztatów odkrywają czym jest prawo i kiedy mamy do czynienia z jego naruszeniem, co to jest przestępstwo i jakie są jego konsekwencje, a także  odkrywają zasady  idei sprawiedliwości naprawczej.

 Młodzież dzięki interesującym  ćwiczeniom doskonali  umiejętność  odróżniania faktów od opinii, odczuć, racji czy też perspektyw. Uczniowie podczas warsztatów odkrywają   zarówno  swoje mocne i słabe strony, co  umacnia ich w przekonaniu, że chcą się doskonalić, by być profesjonalnymi i kompetentnymi mediatorami, obecnie i w przyszłości.

WIEJĘCJ O PROJEKCIE: