KinderUNI

Dlaczego muszle szumią? Jak działa drukarka 3D? Jak i z czego powstają misie HARIBO?

To jedne z wielu pytań, na które mali studenci otrzymają odpowiedzi na Niemieckim Internetowym Uniwersytecie Dziecięcym Goethe-InstitutGoethe-Institut.

Kinderuni to projekt realizowany w klasach IV, zarówno nie znających zupełnie niemieckiego, jak i do tych, które opanowały już podstawy języka (A1, A2). Wykłady odbywają się w języku polskim, a słownictwo niemieckie wplatane jest od czasu do czasu, ponieważ niezbędne jest ono do utrwalenia materiału i rozwiązania zadań po każdym z wykładów.

Internetowy Kinderuni oferuje swoim studentom trzy fakultety: Człowiek, Natura, Technika, a w ramach każdego z fakultetów dziesięć wykładów.

Zaliczając wykłady i rozwiązując różne zadania, dziecko zbiera odznaki, pozwalające mu otrzymywać kolejno tytuły licencjata, magistra, doktora nauk, a nawet stopień profesora!

Założeniami tej wirtualnej wyższej uczelni dla najmłodszych są kierowanie się tym, co ciekawi dzieci, kreatywne pobudzanie ich myślenia i zapoznanie najmłodszych z językiem niemieckim. A wszystko to w formie zabawy!

Więcej informacji u opiekuna projektu:

p. Hanny Ziętarskiej