Kalendarz roku szkolnego

DOKUMENT

Powyższy dokument zawiera zaakceptowy porządek kalendarza na rok szkolny 2023/2024, został skonsultowany z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowiskim, a nastęnie uchwalony przez Radę Pedagoiczną.