Kalendarz roku szkolnego

DOKUMENT

Powyższy dokument zawiera zaakceptowy porządek kalendarza na rok szkolny 2022/2023, został skonsultowany z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowiskim, a nastęnie uchwalony przez Radę Pedagoiczną (15 września 2022 r.).