badania laboratoryjne z roku 2022

STYCZEŃ 2022:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/12/2021/299/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/12/2021/301/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/12/2021/299/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/12/2021/302/FM/1

LUTY 2022:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/12/2021/303/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/12/2021/305/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/12/2021/307/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/12/2021/308/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/12/2021/309/FM/1

MARZEC 2022:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/01/2022/190/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/01/2022/190/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/01/2022/192/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/01/2022/193/FM/1

KWIECIEŃ 2022:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/01/2022/204/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/01/2022/204/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/01/2022/206/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/04/2022/829/M/1

MAJ 2022:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/01/2022/209/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/01/2022/208/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/03/2022/629/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/03/2022/631/FM/1

CZERWIEC 2022:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/03/2022/632/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/03/2022/633/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/03/2022/633/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/03/2022/634/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/03/2022/635/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/03/2022/636/FM/1

WRZESIEŃ 2022:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/779/M/C/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/779/M/C/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/779/F/C/3

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/779/F/C/4

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/08/2022/945/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/08/2022/945/M/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/08/2022/945/M/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/781/FM/2

PAŹDZIERNIK 2022:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/781/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/782/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/785/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/785/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/788/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/790/FM/1

LISTOPAD 2022:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/791/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/794/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/796/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/794/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/797/FM/1

GRUDZIEŃ 2022:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/799/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/801/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/801/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/802/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/803/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2022/804/FM/1