Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

1030 731 Los Majkelos

Zapraszamy do zapoznania się do terminami rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 zawartymi w zarządzniu Prezydenta Miasta Sosnowca:  <<< KLIK W LINK >>>

🇵🇱 KLASY 1 ogólnodostępne – start rekrutacji elektronicznej od 1 do 19 marca 2024 r. – dla uczniów z obwodu oraz złożenie wniosku do klasy 1 dla dzieci spoza obwodu SP45 rozpocznie się 8 kwietnia od godz. 12.00 i potrwa do 19 kwietnia do godz. 15.00

🏊‍♂️KLASA 4 sportowa (pływacka z elementami ratownictwa wodnego) – start składania wniosków od 1 marca 2024 r.;

🇬🇧 KLASA 7 dwujęzyczna – start składania wniosków od 25 do 28 marca 2024 r.

🔵Jeśli mają Państwo pytania prosimy pisać na maila szkolnego lub telefonować na numer sekretariatu: 32 291 87 22, postaramy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

🔵Poniżej  będziemy umieszczać informacje o funkcjonowaniu szkoły, zapraszamy do sprawdzania informacji o naszej szkole.

#team_sp45   #run_sp45    #jestem_w_sp45    #szkola_przyszlosci_sp45   #kompetencje_kluczowe_sp45    #dlaczego_sp45

🔵 Dlaczego SP45? 🔵
◻️ odkrywamy i rozwijamy pasje oraz mocne strony;
◻️ wspieramy kluczowe kompetencje, w tym:
🔷edukację językową (dodatkowe godziny II języka);
🔷myślenie twórcze i współpracę w grupie (projekty edukacyjne);
🔷umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (zajęcia CMI i zajęcia w oparciu o Minecraft);
🔷umiejętności zawodowe i życiowe: elastyczność i zdolność adaptacji, inicjatywa i umiejętność wybierania własnego kierunku rozwoju, zdolność do wchodzenia w interakcje społeczne i międzykulturowe, wydajność i odpowiedzialność;
◻️ towarzyszymy uczniom w przezwyciężaniu trudności;
◻️ angażujemy się w wolontariat i działania charytatywne;

Dlaczego SP45❓🔵
Kluczem do sukcesu pierwszoklasisty jest gotowość szkolna, a więc moment równowagi pomiędzy możliwościami dziecka a wyzwaniami jakie czekają na nie w szkole.
Każdy z naszych wychowawców edukacji wczesonoszkolnej to specjalista od odkrywania mocnych stron, zainteresowań, pasji oraz wzmacniania naturalnej ciekawości do zdobywania i odkrywania wiedzy.

Jak SP45 wspomaga adaptację pierwszoklasistów
⚪indywiudlane podejście do każdego z uczniów;
🔵stały kontakt z rodzicami i opiekunami;
⚪zajęcia integracyjne z pedagoami i psychologiem szkolnym;
🔵warsztaty z pracownikami Poradni Pscygologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu;
⚪zabawy i gry integracyjne;
🔵budowanie poczucia bezpieczeństwa i empatycznych kontaktów;
⚪bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekuniów z psychologami czy edukatorami medialnymi.

A co jeśli pojawią się trudności❓ We współpracy z rodzicami i opiekunami wypracowujemy wspólną ścieżkę, aby wesprzeć rozwój dzieka, m. in. poprzez:
🔵zajęcia ze specjalistami, m.in. z pedagogiem, psychologiem, logopedą, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, trenerem regulacji emocji.
⚪TUS – trening umiejętności społecznych;
🔵zajęcia w wyposażonej sali terapeytycznej;
⚪zajęcia rekreacyjne na basenie czy gimnastykę korekcyjną;
🔵zajęcia relaksacyjne i z uważności;
⚪ćwiczenia ruchowe z elementami jogi.
Zadaniem naszych nauczycieli jest wspomaganie samodzielnych wysiłków ucznia oraz systematyczna obserwacja jego działań.

Dostrzegają, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, jak również motywują do samodzielnego działania.

🇬🇧 🇫🇷 🇩🇪 Edukacja językowa 🇬🇧 🇫🇷 🇩🇪

Edukacja językowa to nasz konik i mocna strona. Wiemy, że najlepsze efekty uzyskuje się przy systematycznym kontakcie z językiem, stąd zajęcia językowe są prowadzone zarówno w ramach programu obowiązkowego, jak i w postaci zajęć dodatkowych.

🔵KLASY I-III🔵

W obecnych roku szkolnym pilotażowo dwóch klasach wprowadziliśmy zajęcia animacji językowych z drugiego języka, poza językiem angielskim. W nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023 dwóch wychowawców będzie prowadziło program, z elementami języka angielskiego w edukacji szkolnej oraz zajęć rozwijających kreatywność językową z języka francuskiego lub niemieckiego, w formie zabawy z językiem.

🔵Zajęcia kształtujące kreatywność w klasach IV-VI🔵

Głównym celem zajęć jest umożliwienie uczniom kontaktu z językiem i kulturą krajów anglo-, francusko- i niemieckojęzycznych. W klasach IV-VI, oprócz obowiązkowego języka angielskiego, uczniowie poznają drugi język (francuski lub niemiecki) podczas zajęć kształtujących kreatywność językową. Jedna godzina w tygodniu to zanurzanie się w nowy język w formie zabaw, quizów czy gier. Dzieci malują, wycinają, lepią, śpiewają, tworzą elementy przedstawień artystycznych. A w międzyczasie poznają nowe słowa i zwroty w nowym języku.

🔵Klasy VII-VIII dwujęzyczne🔵

Nauczanie w klasach dwujęzycznych polega na tym, że wybrane przedmioty w naszej szkole: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka wykładane są w dwóch językach: polskim i angielskim.

Zajęcia oparte zostały na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning), której założeniem jest łączenie nauki języka z przekazywaniem wiedzy z różnych dziedzin wiedzy.

Język angielski nauczany jest wymiarze 5 godzin tygodniowo, a język francuski lub niemiecki to 2 godziny tygodniowo, do tego zajęcia kreatywne z języka.

🎨EDUKACJA ARTYSTYCZNA w SP45🎨
Najważniejszym elementem edukacji artystycznej, a co za tym idzie, edukacji kulturalnej, są w naszej szkole lekcje plastyki.
📚Prowadzone przez p. Martę Lachor-Winiarską zajęcia mają na celu rozbudzać w młodym człowieku wrażliwość na piękno przyrody, rozwijać wyobraźnię, kreatywność i myślenie abstrakcyjne oraz przygotowywać do świadomego korzystania z szeroko rozumianego dorobku kultury.

🎨Uczniowie, pod czujnym okiem nauczyciela, mogą rozwijać swoje umiejętności również podczas zajęciach pozalekcyjnych lub zajęć w ramach oferty Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu.
🖌Dzięki opiece merytorycznej p. Marty Lachor-Winiarskiej uczniowie przygotowują swoje portfolio (teczkę prac) do rekrutacji do ponadpodstawowych szkół artystycznych.

📚Spod ręki p. Marty Lachor-Winiarskiej wyszły projekty wielu przestrzeni w naszej szkole, m.in.: patio, stołówka szkolna czy sale fizyczna i właśnie powstająca pracownia techniczna. Ważnym elementem wystroju i obcowania ze sztuką są reprodukcje obrazów, które zdobią nasze korytarze i pozwalają na codzienne obcowanie ze sztuką.

🎨Edukacja artystyczna jest ogromnie ważna, ponieważ zajęcia tego rodzaju dają dziecku możliwość swobodnej ekspresji w języku, który może być dla niego najbliższy.

W poszukiwaniu pasji i mocnych stron 💪
🎯W poszukiwaniu mocnych stron ważne jest spędzanie wolnego czasu na czynnościach, które na sprawiają nam przyjemność, dodają skrzydeł i budują nasze wewnętrzne poczucie szczęścia. Jednym ze sposobów jest rozrzedzanie oferty zajęć pozalekcyjnych.
Dla miłośników gotowania i kulinarnych smakoszy mamy zajęciach 👩‍🍳„Korczakowskiego Masterchefa”, 🧑‍🍳które prowadzi p. Małgorzata Ziętek.
🍽 Na zajęciach uczniowie gotują, smażą i pieką. Uczą się, jak dekorować stół w zależności od okazji, jak do niego nakrywać oraz zapoznamy się z zasadami dobrego wychowania, obowiązującymi podczas posiłków.
🍴 Zostało otwarte STUDIO KUCHENNE dla naszych uczniów, tak, aby te zajęcia odbywały się stacjonarnie.
🍵To jedna z możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych, jakie oferujemy naszym uczniom, a o sportowych, językowych, technicznych, artystycznych oraz rozwojowych.

🎧Edukacja muzyczna w SP45🎼
🎷🎺Klasy I-III🎻🪕
Oprócz elementów gimnastyki rytmicznej w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej uczniowie uczestniczą „muzykują” przygotowując występy na akademię czy uświetniające konkursy szkolne. Każda z klas I-III ma możliwość korzystania zestawu instrumentów, dzięki którym bawiąc się wydobywają dźwięki i naśladują lub nadają rytm. Po co takie zabawy? Edukacja muzyczna rozwija u dziecka kreatywność oraz wspomaga rozwój zdolności i umiejętności przydatnych w całym życiu.
🎹🥁Klasy IV-VIII🎷🎺
W klasach starszych, oprócz programowych lekcji muzyki, uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach chóru, który prowadzi p. Lucyna Gil.
Mają Państwo ochotę zobaczyć fragment wystąpienia naszego chóru? Zapraszamy, proszę kliknąć tu: <<< KLIK W LINK >>>
Wiemy, że „edukacja muzyczna wpływa na rozwój każdego dziecka w sferze fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Wpływa na koncentrację, pamięć i wyobraźnię.”

AKTYWNA ŚWIETLICA

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.

💚 Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

ℹ️ Informacje o świetlicy znajdziemy tu: <<<KLIK W LINK>>>

🔤 Fanpage z aktualnościami z życia świetlicy: <<<KLIK W LINK>>>

🤸 uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy (poranna gimnastyka i zabawy ruchowe);

🖥 dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki – minidisco czy zabawy ruchowe, to świetliczaki kochają najbardziej ❤💃🕺

🎨 wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym; 🎨🖼🧵🧶

💙 prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę;

🧘‍♀️ dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe przy wsparciu wychowawców świetlicy;

🎯 dużym zainteresowaniem cieszą się spacery oraz gry na placu zabaw czy boisku sportowym.

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA – dlaczego warto
✅Projekty wolontariatu szkolnego to działania, które aktywizują uczniów, integrują i przede wszystkim uwrażliwiają na potrzeby środowiska lokalnego.
✅Uczestnictwo w wolontariacie jest również możliwością rozwinięcia zainteresowań oraz zdobycia doświadczenia i konkretnych kompetencji, które mogą ukształtować dalszą ścieżkę edukacyjną lub zawodową ucznia (coraz częściej pracodawcy zwracają uwagę na zaangażowanie społeczne swoich potencjalnych pracowników).

Jakie działania realizujemy w SP45
🌼„Pola nadziei” czyli działania we współpracy z Sosnowieckim Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu. Pomoc przy organizacji koncertów charytatywnych, zbiórki na rzecz podopiecznych hospicjum, a także wiele akcji profilaktycznych na rzecz społeczności lokalnej.

👩👱‍♀️Koordynatorzy: p. Agnieszka Cofór i p. Małgorzata Ziętek
🔴„Szkolny Koło Caritas” organizujące akcje pomocowe dla njbienieszych, zbiórki żywności dla mieszkańców Ukrainy, realizujacy akcję „Paczuszka dla maluszka”.

👩👱‍♀️Koordynator: p. Beata Szafraniec

🐶🐱„Radosny Patrol” czyli działania uwrażliwiające na cierpienie zwierząt, organizowany we współpracy z „Kocią Przystanią” i Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Wolontariusze organizują akcje informacyjne o opiece nad zwierzętami, konkursy i zabawy dla najmłodszych uczniów, zbiórki na rzecz bezdomnych kotów i psów. W ramach dyżurów opiekują się kotami w „Kociej Przystani” i wychodzą na spacery z schroniskowymi psiakami.
👩👱‍♀️Koordynatorzy: p. Agata Kubarek, p. Sylwia Górny i p. Ewa Będkowska

Kto może zostać wolontariuszem
Każdy‼️ Kto tylko ma chęci do działania. Wolontariuszem SKW może być zarówno uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej jak i ostatniej. Dzięki zaangażowaniu w działania wolontariackie uczniowie mogą odkryć i rozwijać swoje zainteresowania.
Chcecie dołączyć, napiszcie w aplikacji Teams lub w szkole do koordynatorów naszego Szkolnego Klubu Wolontariusza.

„W zdrowym ciele, zdrowy duch!” 😉🙃

O celach i projektach zespołu „Szkoła Dobrych Relacji” będziemy jeszcze pisać,

Przypomnimy tylko, że nasi uczniowie i ich rodzice i opiekunowie mają do dyspozycji:

👩‍🦳👩‍🦰 3 panie pedagog i 👩‍🦰 panią psycholog. Taki power team! 💪

Czas na profikatykę zdrowotną. [warto przeczytać post do końca, bo tam zdradzimy Wam naszą tajną „broń”🎊]

👩‍⚕️Nasi uczniowie mają codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00 do dyspozycji pielęgniarkę szkolną.

🥼Za zgodą rodziców/opiekunów prawnych nasi uczniowie mogą korzystać z profillaktyki stomatologicznej w gabinecie znajdującym się na terenie naszej szkoły.

🤾Nasi nauczyciele wychowawania fizycznego uczą jak zdrowo się odżywiać i prowadzić aktywny tryb życia;

👩👨wychowawcy w swoich programach profilaktyczno-wychowawczych planują dla swoich zajęcia i tematykę prozdrowotną.

🟢 W swoich działaniach zawieramy programy, warsztaty i akcje m.in. PSSE w Sosnowcu, fundacji: „Epsilon dla edukacji” czy „Po Skrzydła – NZOZ Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego „.

🚺 Od ponad roku wspieramy inicjatywę „RÓŻOWA SKRZYNECZKA” walczącą z wykluczeniem menstruacyjnym.

W różowej skrzyneczce nasze uczennice znajdą darmowe podpaski i tampony.

🥰 Czas przyszedł, aby zdradzić Wam naszą tajną broń, to nasza Rada Rodziców! To oni wspierają nas, podpowiadają nowe pomysły i finansują dużą część działań prozdrowotnych w naszej szkole. Bardzo za to dziękujemy ❤️

“Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.” – Janusz Korczak
Nasza szkoła to niezwykłe miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele i rodzice tworzą wspierającą się społeczność. Szacunek dla indywidualności dziecka. Radość krywania świata. To nasz kierunek, nasza droga – to powód, dla którego istnieje i działa nasza szkoła. Wspaniali, pełni pasji nauczyciele. SP45 to miejsce na rozwój, szczęście i entuzjazm.
Na tej stronie internetowej znajdziecie Państwo informacje o szkole i jej historii, o naszej pracy, tradycjach i działaniach:
🌐<<<KLIK W LINK>>>

Mamy nadzieję, że będą one dla Państwa pomocne w podjęciu tak ważnej decyzji, jaką jest wybór szkoły. Zapraszam również do odwiedzenia szkoły, żeby sprawdzić, czy jest to odpowiednie miejsce dla Waszego dziecka.
27 lutego (wtorek) o godz. 17.00 w auli naszej szkoły. Będzie to dzień otwatrty w innej formule, zapraszamy na „KAWĘ Z DYREKTOREM”, będzie to druga edycja spotkania.
☕️ Pani Dyrektor Anna Łakomska-Ciołczyk, po krótkim przypomnieniu zasad i warunków rekrutacji do:
✅️klas 1 ogólnodostęnych;
✅️klasy 7 dwujęzycznej
odpowie na Państwa pytania, przy kawie oraz domowym cieście.
☕️ Będą na Państwa również czekać i odpowiadać na pytania:
– wychowawcy klas I-III, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz oraz wychowawcy świetlicy szkolnej;
☕️ Podsumowując, zapraszamy na „KAWĘ Z DYREKTOREM” [III edycja]
TERMIN: 27 LUTEGO (WTOREK)
MIEJSCE: aula w SP45
GODZINA: 17.00 (przewidywany czas spotkania to ok. 60 minut).
Do zobaczenia! ☺️

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos