3 x M, czyli MARZEC MIESIĄCEM MATEMATYKI

940 788 Los Majkelos

Jak co roku w marcu, w naszej szkole rozpoczynamy projekt: „Marzec Miesiącem Matematyki”.

W tym czasie w naszej szkole odbywać się będzie szereg konkursów matematycznych i nie tylko.
Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazanie innej strony tej nauki.
Podczas tego miesiąca w naszej szkole matematyka królować będzie w formie dobrej zabawy, kreatywnego myślenia oraz uczniowskiej rywalizacji.

W ramach projektu zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w licznych konkursach i przedsięwzięciach. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Organizatorami konkursów są nauczyciele matematyki SP 45.

Ponadto 14 marca :

 • kto w matematykę ubrany nie będzie pytany! (za najlepsze przebranie przewidziana nagroda)

 • uczniowie wykonają wspólną fotografię w ramach akcji „Pi-zdjęcie” (szkolna aula)

 • przy pokoju nauczycielskim odbędzie się kiermasz „Smaki Ludolfiny” – Pieniądze z kiermaszu zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych z matematyki.

 • na auli szkolnej odbędą się konkursy:

   *na wiersz o dowolnej tematyce, z jak największą liczbą wyrazów z –pi np. pisanka, pierogi, Piotr; wyróżnij wyrazy z „pi” kolorem;

  *konkurs na słowa z sylabą –pi pisemny/ustny;

 • konkurs „MISTRZ PAMIĘCI – Liczby Pi”konkurs polega na odtworzeniu (zapisaniu) z pamięci jak największej ilości kolejnych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi w czasie 15 minut.

  Uczestnik konkursu otrzyma druk do wypełnienia w formie tabeli, do której należy wpisać ciąg cyfr liczby Pi znajdujących się po jej przecinku (tj. 3,_ _ _ _ _ _ _). Spośród uczniów zostanie wyłoniony Mistrz lub Mistrzyni Pamięci liczby Pi.

 • 14 marca będzie można się dowiedzieć jak to wszystko się zaczęło czyli początki matematyki, dlaczego matematyka jest Królową Nauk, jacy są najważniejsi matematycy na świecie i w Polsce oraz dlaczego wypada ich znać, dlaczego akcent w słowie „matematyka” pada na trzecią sylabę od końca, a nie na przedostatnią,

 1. Zadanie dla klasy .

W dniach 8-13 marca każdy uczeń przygotowuje kartkę A4 z narysowaną, wydrukowaną lub wyklejoną liczbą π, następnie na zajęciach z wychowawcą każda klasa robi wspólne pi-zdjęcie. Zdjęcie należy przesłać na adres a.czernecka@sp45.edu.pl lub na teamsie do 14 marca 2024r.

 1. Konkursy indywidualne dla klas IV – VIII.

Matematyka, origami i świat wokół nas”- dla kl. IV- VIII termin- do 25.03.2024 r.

Uczeń – uczestnik konkursu, indywidualnie wykonuje pracę plastyczną techniką origami, zgodnie z tematyką. Podpisaną pracę oddaje do p. W. Maj. W konkursie nie mogą brać udziału prace prezentowane w innych konkursach.

 • Konkurs fotograficzny – „Fotogeniczna licza Pi” Konkurs polega na wykonaniu fotografii symbolu liczby π, który stworzą uczniowie z odpowiednio ułożonych osób, materiałów przyrodniczych, na interesującym tle, w ciekawych strojach. Zdjęcia należy przesłąć na Teamsach do nauczyciela matematyki Anny Czerneckiej (sala 64) do 14 marca 2024r.

 • PI-namalowane wierszem- konkurs plastyczny.

Prace plastyczne wykonane na formacie A3 dowolną techniką (np. akwarela, ołówek, kredka) inspirowane wierszem Wisławy Szymborskiej „Liczba Pi” należy przynieść do nauczyciela matematyki Agnieszki Sadowskiej (sala nr 18) do 14 marca 2024r. Link do wiersza – (<<< KLIK W LINK >>> )

Wisława Szymborska
Liczba Pi
Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe
pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
osiem dziewięć obliczeniem,
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa.
Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nie ostatnie siedem,
przynaglając, ach przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.

Liczymy na pomysłowość, oryginalność i nowatorskie techniki.

 • Smaki Ludolfiny”- ciasta, ciasteczka z liczbą π – konkurs cukierniczy we współpracy ze szkolnym Masterchefem dla kl. IV- VIII termin- do 14.03.2023 r. Uczniów lubiących wypieki, szczególnie uczestniczących w szkolnym Masterchefie zapraszamy do wykonania wypieków ciast, ciasteczek z liczbą π. Zdjęcia wypieków z wizytówką autora należy przesłać na Teamsach

  do p. M. Bednarczyka. Wypieki zostaną przekazane na kiermasz , który odbędzie się 14 marca „Słodka Ludolfina” .

 • Kangur matematyczny” – 21.03.2024 r.– godz. 9.00 Koordynator: p. W. Maj,

 • Konkurs na stworzenie animacji o Liczbie Pi dla klas 5-8 w dowolnym programie graficznym (np. Pivot, Gimp lub inny). Plik należy zapisać np. Ania_Kowalska 5b wysłać do dnia 20.03.2024r. na adres a.cofor@sp45.edu.pl

 • Konkurs na prezentację multimedialną „Wyjątkowa liczba Pi” dla klas 4-8 w dowolnym programie np. PowerPoint, Canva, Prezi.- Prezentacja powinna zawierać źródła. Pracę należy zapisać w formacie ppt/pptx (np. Ania_Kowalska 5b) i wysłać do dnia 23.03.2024r. na adres cofor@sp45.edu.pl

Uwaga! Każdy uczeń może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos