Wojewódzki sukces plastyczny Agaty Wieprzyckiej!

1030 731 Los Majkelos

Już po raz dziewiąty Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu, zorganizowało Wojewódzki Konkurs Plastyczny „I…imagine, illustrate, ideate, illuminate / Wyobrażam sobie, ilustruję, tworzę, wyjaśniam”. Tym razem inspiracją dla uczestników był jeden z pierwszych brytyjskich reprezentantów epoki romantyzmu William Wordsworth i wersy zaczerpnięte z jego twórczości,

Cyt. „Wyjdź na światło dzienne, niech Natura będzie twoim nauczycielem”

Agata zawarła w swojej pracy bardzo ważne przesłanie – należy czerpać wiedzę z podręczników i książek, ale dopełnieniem powinna być wiedza praktyczna wynikająca z bezpośredniego kontaktu z naturą.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Marta Lachor-Winiarska

Artysta plastyk

<<< LINK DO WYNIKÓW KONKURSU >>>

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos