Be online, be safe

1030 731 Los Majkelos

Klasa 8c dwujęzyczna weźmie udział w międzynarodowym projekcie na platformie eTwinning „Be online, be safe”.
Program ten ma na celu edukację uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, skupia się na kształtowaniu świadomości
cyfrowej, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych online oraz promowaniu odpowiedzialnego i bezpiecznego zachowania w świecie wirtualnym. Poniżej znajduje się opis głównych elementów tego programu:
📲 Cyfrowa świadomość:
Wprowadzenie do podstawowych koncepcji związanych z bezpieczeństwem w sieci.
Edukacja na temat rodzajów zagrożeń online, takich jak cyberprzemoc, cyberprzestępczość i uzależnienie od Internetu.
Omówienie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
💻 Umiejętności interpersonalne online:
Kształtowanie zdolności do zdrowej komunikacji online, zwracając uwagę na szacunek wobec innych użytkowników.
Ćwiczenia praktyczne na temat budowania pozytywnych relacji online i rozwiązywania konfliktów wirtualnych.
📱 Bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych:
Przekazywanie informacji na temat ustawień prywatności i możliwości kontroli dostępu do treści.
Edukacja na temat rozpoznawania fałszywych informacji, oszustw online i innych zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi.
📲 Odpowiedzialność online:
Promowanie etycznego i legalnego korzystania z zasobów internetowych.
Omówienie kwestii praw autorskich, plagiatu i konsekwencji związanych z łamaniem zasad online.
📱 Międzynarodowa wymiana doświadczeń:
Organizacja międzynarodowych działań, które umożliwią uczniom z różnych krajów wymianę doświadczeń i perspektyw związanych z korzystaniem z Internetu. Tworzenie platformy do współpracy, gdzie uczniowie mogą dzielić się wiedzą i rozwiązaniami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z Internetu.

Program „Be online, be safe” ma na celu nie tylko dostarczenie wiedzy, ale również rozwijanie umiejętności praktycznych i kształtowanie postaw, które będą sprzyjały bezpiecznemu i odpowiedzialnemu korzystaniu z Internetu w społeczeństwie cyfrowym.

Wychowawca
Magdalena Wiśniewska

 

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos