Szkolenia dla rodziców

940 788 Los Majkelos

Temat nr 1.  Uzależnienia Behawioralne

Moduł 1: Uzależnienia Behawioralne – objawy, mechanizmy i konsekwencje

 1. Rola mediów społecznościowych w życiu codziennym dzieci i rodziców

 2. Gry komputerowe, hazard, siecioholizm – interwencja

 3. Rozpoznawanie wpływy wirtualnego celebrytów na zachowania ryzykowne u dzieci

Moduł 2: Edukacja Medialna

 1. Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia u uczniów

 2. Projektowanie działań edukacyjnych wspierających zdrowe nawyki w przestrzeni wirtualnej

 3. Dostosowanie narzędzi edukacyjnych  do różnych grup wiekowych – praktyczne wskazówki

Moduł 3: Czynniki ryzyka i chroniące

 1. Identyfikacja czynników ryzyka

 2. Omówienie czynników chroniących i wspierających domowe BHP w sieci

 3. Praca w oparciu na indywidualnych przypadkach

Termin: 9.11.2023 r., godz. 17.30 – 19.45

Szkolenie  finansowe ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dla rodziców: https://forms.gle/V369u1S4Jc6QABu88

Temat nr 2. Ryzykowne zachowanie dzieci i młodzieży

 1. Charakterystyka, czynniki ryzyka, mechanizmy powstania

 2. Problematyka uzależnień od aktywności w świecie wirtualnym – gry, media społecznościowe, komunikatory hazard internetowy

 3. Substancje psychoaktywne – domowy odlot, Energy drinki, dopalacze, e-papierosy

 4. Agresja i autoagresja

 5. Zachowania ryzykowne w obszarze rozwoju seksualnego

 6. Anarchia żywieniowa

 7. Pomoc psychologiczna w interwencji kryzysowej

 8. Zasady budowania kontraktu z dziećmi i młodzieżą

Termin:  20.11.2023 r., godz. 17.30 – 19.45

Formularz zgłoszeniowy dla rodziców: https://forms.gle/V369u1S4Jc6QABu88

Temat nr 3: Cyberprzemoc

Moduł 1: Hejt i wykluczenie rówieśnicze w wirtualnych grupach

 1. Analiza wpływu wirtualnych grup klasowych na występowanie hejtu i wykluczenia.

 2. Budowanie zdrowych relacji klasowych w wirtualnych kanałach komunikacji

 3. Kształtowanie postaw empatii

Moduł 2: Agresja słowna w grach wieloosobowych

 1. Analiza agresji słownej wśród użytkowników gier wieloosobowych

 2. Kreowanie atmosfery współpracy i szacunku w środowisku gier online

 3. Edukacja graczy w zakresie odpowiedzialnego zachowania w świecie wirtualnym

Moduł 3: Tworzenie szkolnej strategii przeciwdziałania przemocy

 1. Koncepcja i etapy tworzenia efektywnej szkolnej strategii przeciwdziałania cyberprzemocy

 2. Rola rodziców w reagowaniu i zapobieganiu cyberprzemocy

 3. Edukacja uczniów w prewencji cyberprzemocy

 4. Jak wspierać ucznia będącego ofiarą, sprawcą lub świadkiem przemocy?

Formularz zgłoszeniowy dla rodziców: https://forms.gle/V369u1S4Jc6QABu88

Temat nr 4: Wirtualny świat gier i hazardu

Moduł 1: Mechanizmy psychologiczne użyte w grach

 1. Analiza popularnych gier i ich wpływu na emocje i zachowania dzieci

 2. Ocenianie głównych cech i aspektów związanych z uzależnieniem od gier

 3. Zrozumienie technik psychologicznych stosowanych do budowy przywiązania graczy

 4. Przykłady: mechanizmów nagród, osiągnięcia i interakcji społecznych

 5. Edukacja graczy o potencjalnych skutkach nadmiernego grania

Moduł 2: Bezpieczeństwo w grach – Domowe BHP gracz

 1. Wpływ społeczności graczy na zachowanie hazardowe i ryzykowne

 2. Ryzyko występowania cyberprzemocy w środowisku gier online

 3. Domowe zasady bezpiecznego korzystania gier online

 4. Limitowanie czasu grania i określenia zdrowych nawyków

Moduł 3 : profilaktyka

 1. Integracja edukacji o uzależnieniach od gier z szkolnym programem profilaktycznym

 2. Współpraca z rodzicami, uczniami i specjalistami w ramach prewencji

Termin:  29.11.2023 r., godz. 17.30 – 19.45

Livewebinar – platforma

Formularz zgłoszeniowy dla rodziców: https://forms.gle/V369u1S4Jc6QABu88

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos