Podróż w czasie? Dlaczego nie..

1030 731 Los Majkelos

☑️Podróż w czasie? Dlaczego nie… Wehikuł czasu czyli urządzenie, które potrafi przemieść w czasie. Jak dotąd ludziom nie udało się skonstruować maszyny pozwalającej przenosić się w czasie przyszłości i przeszłości.

☑️ Uczniowie klasy 2e miały okazję w grupach zaprojektować oraz stworzyć „wehikuł czasu”. Każda grupa zbudowała wehikuł czasu ze zgromadzonych materiałów według pomysłu grupy. W trakcie pracy każda grupa konstruowała, wprowadzała zmiany konstrukcyjne i wizualne według własnych pomysłów.

☑️Zajęcia zdecydowanie pobudziły kreatywność uczniów. Świetna zabawa towarzyszyła nam w każdej minucie zajęć.

☑️Na zakończenie każda grupa zaprezentowała i omówiła swój projekt, następnie wybrała spośród 4 projektów ten najciekawszy.

☑️ Uczniowie klasy 2e wraz z wychowawcą Olgą Szewczyk

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos