„Spokojnie, porozmawiajmy. Mediacje w szkole”

1030 731 Los Majkelos

👨‍👩‍👧Jedną z form pokojowego rozwiązywania konfliktów w szkole są mediacje.

Włączenie do szkolnej praktyki sztuki mediacji umożliwia porozumienie pomiędzy stronami sporu, daje szansę na pojednanie oraz zadośćuczynienie.

🎒Mediacje rówieśnicze – to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktów między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych: mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami.

ℹ️Mediacje w naszej szkole prowadzone są przez panią Annę Czernecką oraz panią Justynę Głuszek.

 

Anna Czernecka – dyżur czwartek: godz. 14.30-15.30 – sala 26
Justyna Głuszek – dyżur wtorki 8.45-9.45 – świetlica szkolna

 

Dlaczego mediacje rówieśnicze

🆗Dobrze przeprowadzona mediacja, zgodna z zasadami i etyką, pozwala przyjąć, że w konkretnym przypadku podobna sytuacja konfliktowa już nie zaistnieje, przynosząc uczestnikom sporu satysfakcję z osiągniętego porozumienia.

🆗Całe spotkanie mediacyjne zawsze jest zgodne z prawem, systemem szkolnym, a także zgodne z normami społecznymi. Stworzone przez mediatora warunki budują atmosferę zaufania, umożliwiają spokojne przedstawienie swojego punktu widzenia. Korzyścią z mediacji jest rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za własny konflikt, przyjęcie rozwiązań i ich wdrażanie w życie.

 

🔰Chcesz zostać mediatorem rówieśniczym

Zgłoś się do p. Anny Czerneckiej, która prowadzi szkolenia z zakresu mediacji rówieśniczych.

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos