Konkurs Miejskiego Oddziału Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu

800 568 Los Majkelos

Szanowni Państwo,
Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnego jajka wielkanocnego m.in. pisanki na
wydmuszce lub kraszanki, oklejanki, nalepianki, rysowanki, drapanki metodą tradycyjną. Każdy uczestnik konkursu może wykonać po jednej pisance.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: I-IV oraz V-VIII.

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
• wykonanie techniczne,
• walory artystyczne,
• ogólne wrażenia estetyczne.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy do dnia 30.03.2022 r. do p. Małgorzaty Marosz-Kochan (sala 31) lub pedagoga szkolnego p. Iwony Darmoń-Dubas (sala 34).

Opis każdej pracy musi zawierać: imię i nazwisko autora, klasę oraz placówkę, a także wypełnione załączniki:

1 – Zgoda na przetwarzanie danych;

2 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku i udostępnienie danych

(załączniki można pobrać u pedagoga szkolnego – sala 34)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 05.04.2022r.

W sprawach konkursu prosimy kontaktować się z p. Małgorzatą Marosz-Kochan (sala 31) lub pedagogiem szkolnym p. Iwoną Darmoń-Dubas (sala 34).

Zachęcamy do wzięcia udziału
Opiekunowie Szkolnego Koła TPD:
Małgorzata Marosz-Kochan
Iwona Darmon-Dubas

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos