Przystąpiliśmy do projektu: „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”

1000 850 Los Majkelos

Nasza szkoła przystąpiła do projektu, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

Jak to osiągnąć? Rozwijając 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
i problemach wynikających z ich nadużywania.
2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
6. Nauka kompetencji przyszłości.
7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Jakich rezultatów się spodziewamy:

1. Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.
3. W szkole wdrożone są wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.
4. Nowe technologie są regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.
5. Szkoła profesjonalnie wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizuje działania profilaktyczne.
6. Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.
7. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencje miękkich.
8. Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.
9. Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4.

KOORDYNATOR PROJKETU

Marcin Szkutnik

https://dbamomojzasieg.pl/soc/

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos