Zajęcia z edukacji finansowej dla klas ósmych. BAKCYL

1000 456 Los Majkelos

W październiku br. uczniowie klas 8 uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

Temat spotkania brzmiał: „Twoje pieniądze”.

Podczas zajęć młodzież zapoznała się m.in. z historią pieniądza, z rodzajami współczesnego pieniądza, z elementami składowymi budżetu i zasadami jego tworzenia oraz z zasadami oszczędzania.

Celem spotkania było uświadomienie uczniom:

  • znaczenia systematycznego oszczędzania,

  • zasadności budowania „funduszu bezpieczeństwa”,

  • różnic w dochodach i wydatkach w życiu codziennym,

  • zasadności kształtowania umiejętności sporządzania prostego budżetu z uwzględnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich, z których można zrezygnować,

  • funkcji i formy pieniądza w gospodarce rynkowej,

  • roli zarządzania pieniędzmi w życiu codziennym oraz znaczenia oszczędzania.

Ewa Musiał

Doradca zawodowy SP45

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos