Szkolny Klub Mediatora w SP45 w Sosnowcu

1000 748 Los Majkelos

W dniu 23 czerwca 2021 roku grupa uczniów, a właściwie uczennic naszej szkoły przystąpiła do egzaminu na mediatora rówieśniczego.

Egzamin był ostatnim elementem kursu, który trwał od września 2020 roku do czerwca 2021 roku.

Komisja egzaminacyjna w składzie:  Agnieszka Stachura (mediator), Anna Czernecka (mediator) jednogłośnie uznała, iż wszystkie uczestniczki egzaminu prezentowały bardzo wysoki poziom przygotowania merytorycznego i praktycznego do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych. Wszystkie uczestniczki egzaminu otrzymały certyfikat mediatora rówieśniczego.

GRATULUJEMY!!!

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos