Szkolny Konkurs Programowania w Scratchu

1000 708 Los Majkelos

Szkolny Konkurs Programowania w Scratchu

                                                                    

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Programowania w języku Scratch

Tematem konkursu jest przygotowanie gry o tematyce sportowej.

 

Adresaci konkursu: Uczniowie klas IV–VI

 

Cele konkursu:

− popularyzowanie wśród uczniów umiejętności programistycznych,

− rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań,

− kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,

− promowanie osiągnięć uczniów,

 

Zasady i tematyka konkursu:

 • Prace konkursowe będą oceniane w dwóch poziomach wiekowych: uczniowie klas IV-V oraz uczniowie klas VI.

 • Tematem konkursu jest „Gra sportowa”.

 • Prace uczniowie przygotowują samodzielnie w programie Scratch.

 • Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi, posiadać scenę będącą wstępem, opisującą historię (fabułę), instrukcję gry (wyświetlana czasowo lub dostępna np. pod przyciskiem „Instrukcja”).

 • Zakończenie gry musi zawierać wyraźną informację o końcu gry, wygranej lub nie oraz zatrzymywać grę w Scratchu.

 • Gra nie może zawierać błędów rzeczowych, ortograficznych, merytorycznych, aktów przemocy itp.

Podczas oceny prac konkursowych jury będzie zwracało uwagę na następujące elementy:

 • zgodne z zasadami uruchomienie gry,

 • wstęp do gry,

 • obecność i czytelność instrukcji,

 • pomysłowość i oryginalność,

 • umiejętności programistyczne (m.in: użyte bloki, różnorodność wykorzystanych bloków, zastosowane rozwiązania, zakończenia skryptów, usunięcie niewykorzystanych lub rozłączonych bloków),

 • możliwość ponownego przejścia gry,

 • sposób zakończenia gry.

Praca zgłoszona na konkurs musi być wykonana samodzielnie.

Oddawanie prac konkursowych.

 • Prace na konkurs należy przesłać do dnia 7 czerwca 2021r. nauczycielowi informatyki (p. Agnieszka Cofór, p. Anna Szczepańczyk).

Zakończenie konkursu:

 • Komisja wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej.

 • Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz cząstkowe oceny z informatyki.

 

UWAGA! Programujemy w wersji Sratch 3.0.

Zapraszamy :) 

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos