KONKURS: „Zamki jury krakowsko – częstochowskiej” Będzin – Ojców – Pieskowa Skała”

1000 725 Los Majkelos

W I Międzyszkolnym konkursie historyczno – regionalnym z cyklu: „Zamki jury krakowsko – częstochowskiej” Będzin – Ojców – Pieskowa Skała” organizowanym przez IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu.

Konkurs składał się z dwóch części. Pierwszym zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji na temat jednego, dowolnie wybranego zamku Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Komisja konkursowa – dr Leszek Śliwiński oraz mgr Izabela Dobrzyńska (nauczyciele historii w naszym Liceum) oceniając prezentacje brali pod uwagę oryginalność pomysłu, treść prezentacji, umiejętność posługiwania się programem, a także wrażenia ogólne. W drugiej części konkursu uczestnicy, rozwiązując online test, musieli wykazać się wiedzą na temat zamków w Będzinie, Ojcowie i Pieskowej Skale.

Nasi uczniowie zdobyli:

 

I miejsce – Michał Formowicz (klasa 7c)

III miejsce – Tymoteusz Kłyś (klasa 8e dwujęzyczna)

Z naszej szkoły w konkursie brało udział aż 9 uczniów z klas VI-VIII.
Konkurs składał się z dwóch etapów i obejmował wykonanie prezentacji multimedialnej o wybranym zamku oraz test wiedzy z zakresu historii zamków Jury.

Serdecznie gratulujemy sukcesów.

Magdalena Kapuścik

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos