Ważne informacje – rekrutacja do klas I

REKRUTACJA – rok szkolny 2022/2023

UWAGA! Rekrutacja  na rok szkolny 2022/2023 będzie odbywała się elektronicznie

Zapraszamy do zapoznania się do terminamy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 zawartymi w zarządzniu Prezydenta Miasta Sosnowca: <<< KLIK W LINK >>>

W systemie można złożyć wniosek: 

zgłoszenie przyjęcia dziecka 7-letniego zamieszkałego w obwodzie,
wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego zamieszkałego w obwodzie,
wniosek o przyjęcie dziecka 7-letniego zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej:

ELEKTORNICZNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW: od 1 do 18 marca 2022 r.

Kliknij, aby wypełnić wniosek: https://sp-sosnowiec.nabory.pl/

Elektronicznie uzupełniony i wygenerowany wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły

[ WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 ]

 

SEKRETARIAT SZKOŁY:
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

tel. (32) 291 87 22

🔵 Dlaczego SP45? 🔵

◻️ odkrywamy i rozwijamy pasje oraz mocne strony;
◻️ wspieramy kluczowe kompetencje, w tym:
🔷edukację językową (dodatkowe godziny II języka);
🔷myślenie twórcze i współpracę w grupie (projekty edukacyjne);
🔷umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (zajęcia CMI i zajęcia w oparciu o Minecraft);
🔷umiejętności zawodowe i życiowe: elastyczność i zdolność adaptacji, inicjatywa i umiejętność wybierania własnego kierunku rozwoju, zdolność do wchodzenia w interakcje społeczne i międzykulturowe, wydajność i odpowiedzialność;
◻️ towarzyszymy uczniom w przezwyciężaniu trudności;
◻️ angażujemy się w wolontariat i działania charytatywne;

Dlaczego SP45❓🔵
Kluczem do sukcesu pierwszoklasisty jest gotowość szkolna, a więc moment równowagi pomiędzy możliwościami dziecka a wyzwaniami jakie czekają na nie w szkole.
Każdy z naszych wychowawców edukacji wczesonoszkolnej to specjalista od odkrywania mocnych stron, zainteresowań, pasji oraz wzmacniania naturalnej ciekawości do zdobywania i odkrywania wiedzy.

Jak SP45 wspomaga adaptację pierwszoklasistów
⚪indywiudlane podejście do każdego z uczniów;
🔵stały kontakt z rodzicami i opiekunami;
⚪zajęcia integracyjne z pedagoami i psychologiem szkolnym;
🔵warsztaty z pracownikami Poradni Pscygologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu;
⚪zabawy i gry integracyjne;
🔵budowanie poczucia bezpieczeństwa i empatycznych kontaktów;
⚪bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekuniów z psychologami czy edukatorami medialnymi.

A co jeśli pojawią się trudnościWe współpracy z rodzicami i opiekunami wypracowujemy wspólną ścieżkę, aby wesprzeć rozwój dzieka, m. in. poprzez:
🔵zajęcia ze specjalistami, m.in. z pedagogiem, psychologiem, logopedą, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem.
⚪TUS – trening umiejętności społecznych;
🔵zajęcia w wyposażonej sali terapeytycznej;
⚪zajęcia rekreacyjne na basenie czy gimnastykę korekcyjną;
🔵zajęcia relaksacyjne i z uważności;
⚪ćwiczenia ruchowe z elementami jogi.
Zadaniem naszych nauczycieli jest wspomaganie samodzielnych wysiłków ucznia oraz systematyczna obserwacja jego działań.
Dostrzegają, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia i pomocy, jak również motywują do samodzielnego działania.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 133 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) kandydaci do klasy I zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

 

Gmina Sosnowiec w Uchwale 808/LVIII/2018 z 30 stycznia 2018 oraz Zarządzeniu nr 28 PM Sosnowca na rok szkolny 2021/2022 ustaliła terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 UCHWAŁA NR 808LVIII2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 stycznia 2018 r.