Ważne informacje – rekrutacja do klas I

REKRUTACJA – rok szkolny 2021/2022

 

UWAGA! Rekrutacja  na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywała się elektronicznie

W systemie można złożyć wniosek: 

zgłoszenie przyjęcia dziecka 7-letniego zamieszkałego w obwodzie,
wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego zamieszkałego w obwodzie,
wniosek o przyjęcie dziecka 7-letniego zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej:

LINK DO REKRUTACJI: https://uzupelniajaca-sp-sosnowiec.nabory.pl/

ELEKTORNICZNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW: od 1 do 19 marca 2021 r.

Elektronicznie uzupełniony i wygenerowany wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły

 

SEKRETARIAT SZKOŁY:
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

tel. (32) 291 87 22

 

[ WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 ]

 

 

Zgodnie z art. 133 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) kandydaci do klasy I zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

 

Gmina Sosnowiec w Uchwale 808/LVIII/2018 z 30 stycznia 2018 oraz Zarządzeniu nr 28 PM Sosnowca na rok szkolny 2021/2022 ustaliła terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

1. ZARZĄDZENIE NR 28 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 29 stycznia 2021r.

2. UCHWAŁA NR 808LVIII2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 stycznia 2018 r.