Ważne informacje – rekrutacja do klas I

REKRUTACJA – rok szkolny 2024/2025

UWAGA! Rekrutacja  na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywała się elektronicznie

Zapraszamy do zapoznania się do terminamy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 zawartymi w zarządzniu Prezydenta Miasta Sosnowca: <<< KLIK W LINK >>>

Start rekrutacji elektronicznej od 1 do 19 marca 2024 r. dla uczniów z obwodu oraz złożenie wniosku do klasy 1 dla dzieci spoza obwodu SP45 rozpocznie się 8 kwietnia od godz. 12.00 i potrwa do 19 kwietnia do godz. 15.00

Kliknij, aby wypełnić wniosek: https://sp-sosnowiec.nabory.pl/

Elektronicznie uzupełniony i wygenerowany wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły

[ WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 ]

 

🔵Jeśli mają Państwo pytania prosimy pisać na maila szkolnego lub telefonować na numer sekretariatu: 32 291 87 22, postaramy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

 

SEKRETARIAT SZKOŁY:
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

tel. (32) 291 87 22

 

Zgodnie z art. 133 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) kandydaci do klasy I zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

 

Gmina Sosnowiec w Uchwale 808/LVIII/2018 z 30 stycznia 2018 oraz Zarządzeniu nr 31 PM Sosnowca na rok szkolny 2024/2025 ustaliła terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 UCHWAŁA NR 808LVIII2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 stycznia 2018 r.