Sekretariat

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:30 – 15:30

 

tel./fax (32) 291-87-22

 

e-mail: sp45@sosnowiec.edu.pl

Numer bezpośredni do świetlicy: 32 291-57-10

Działa w godz. pracy szkoły od 7:30 do 15:30

DRUKI do pobrania dla pracowników SP nr 45

WNIOSEK
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO

WNIOSEK
o przyznanie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli
zgodnie z art.72 Karty Nauczyciela