Samorząd Uczniowski klas IV-VIII

ROK SZKOLNY 2020/2021

Opiekunami Samorządu w klasach starszych na rok  szkolny 2022/2023 zostały:

p. Paulina Więcek

p. Agata Gierlotka

p. Michał Bednarczyk