Samorząd Uczniowski klas IV-VIII

ROK SZKOLNY 2020/2021

Opiekunami Samorządu w klasach starszych na rok  szkolny 2020/2021 zostały:

p. Lucyna Gil

p. Paulina Więcek

p. Maciej Strzemiński

PODSUMOWANIE WYNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – I półrocze