Samorząd Uczniowski klas I-III

ROK SZKOLNY 2020/2021

Opiekunami Samorządu w klasach młodszych na rok  szkolny 2022/2023 zostały:

p. Beata Balcerek

p. Jolanta Stanek

p. Patrycja Klonek