„godziny dostępności”

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez MEiN od września 2022 r. nauczyciele realizują tygodniowo „godzinę dostępności” – jest to dodatkowa cotygodniowa godzina konsultacji dla uczniów i rodziców.

Harmonogram „godziny dostęności” w I półroczu 2023/2024: <<< HARMONOGRAM >>>

Prosimy o wcześniejsze umawianie się z nauczycielami przez dziennik Vulcan, tak aby Państwo nie musieli czekać lub nie brakło czasu na rozmowę.

W tygodniu zebrań wychowawcy nie prowadzą konsultacji,według w/w harmonogramu, pozostają do dyspozycji podczas zebrań klasowych.

Podobnie w tygodniu zebrań i konsultacji popołudniowych nauczyciele nie prowadzą konsultacji według w/w harmonogramu, tylko czekają na Państwa po zebraniach.

Kalendarz szkolny z wyszczególnionymi dniami zebrań oraz konsultacji popołudniowych:

<<< HARMONOGRAM >>>