Dziennik

Pierwsze logowanie do systemu UONET +

Jeśli Państwa dane, a w szczególności adres e- mail, zostały wprowadzone do bazy danych, to można zalogować się do systemu UONET + własnym loginem i hasłem. Loginem będzie Państwa adres e- mail ( osobny dla każdego z rodziców) hasło natomiast ustalane jest podczas pierwszego logowania. Hasło musi składać się z minimum ośmiu znaków min. duża i mała litera, liczba i znak specjalny np.: @ lub #. Hasło musi zostać zmienione co 33 dni zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Do hasła można powrócić co 180 dni czyli co 6 miesięcy. Dedykowaną przeglądarką dla UONET + jest Google Chrome.
Dane użytkownika UONET + wprowadza administrator na podstawie wypełnionego druku przekazanego przez wychowawcę podczas pierwszego zebrania.
1. Aby zalogować się do systemu UONET + należy uruchomić przeglądarkę stron internetowych i wpisać adres podany przez wychowawcę, lub skorzystać z zamieszczonego na stronie internetowej szkoły aktywnego baneru „ Dziennik lekcyjny”.
2. Na wyświetlonej stronie należy kliknąć przycisk „ Zaloguj się”
3. Każdy użytkownik który po raz pierwszy loguje się do systemu UONET + musi ustalić własne hasło dostępu
4. Na stronie logowania należy wprowadzić adres e-mail ( ten sam który został wprowadzony do bazy danych) i kliknąć odsyłacz „ Przywracanie dostępu”
5. Na stronie przywracanie dostępu należy dokonać autoryzacji poprzez wpisanie liter z obrazka, następnie wpisać adres e-mail i wysłać wiadomość.
6. Wyświetli się strona podsumowania operacji z informacją że wygenerowana została wiadomość powitalna i wysłana na podany adres e-mail zawierającą dalsze instrukcje
7. Należy odebrać wiadomość w poczcie elektronicznej i kliknąć na zawarty w niej aktywny link.
8. NA wyświetlonej stronie wprowadzić hasło następnie powtórzyć wprowadzone hasło i przepisać autoryzacyjny tekst z obrazka.
9. Zostaje wyświetlona strona potwierdzająca zmianę hasła
Aby zalogować się do systemu należy użyć loginu i ustalonego hasła w oknie logowania „Dziennik lekcyjny” na stronie internetowej SP 45.

Wszystkie dotychczasowe loginy stosowane przez rodziców w poprzedniej wersji dziennika elektronicznego są ważne.