badania laboratoryjne z roku 2023

STYCZEŃ 2023:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/872/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/872/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/873/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/874/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/875/FM/1

LUTY 2023:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/877/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/878/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/879/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/880/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/877/FM/2

MARZEC 2023:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/883/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/883/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/885/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/886/FM/1

KWIECIEŃ 2023:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/905/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/905/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/923/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/924/FM/1

MAJ 2023:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/925/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/926/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/927/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/929/FM/1

CZERWIEC 2023:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/932/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/934/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/11/2022/936/FM/1

WRZESIEŃ 2023:

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2023/1064/FM/C/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2023/1064/FM/C/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2023/1044/FM/1

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2023/1044/FM/2

Sprawozdanie z badań Nr: W/0/07/2023/1045/FM/1