Badania laboratoryjne z roku 2017

Rok 2017

Styczeń:

Sprawozdanie z badań Nr: 93/02/2017/F/1

Luty:

Sprawozdanie z badań Nr: 93/02/2017/F/2

Sprawozdanie z badań Nr: 93/02/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 93/02/2017/M/2

Sprawozdanie z badań Nr: 178/02/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 178/02/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 93/02/2017/M/3

Sprawozdanie z badań Nr: 508/02/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 508/02/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 680/02/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 680/02/2017/M/1

Marzec:

Sprawozdanie z badań Nr: 2830/02/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 2830/02/2017/F/2

Sprawozdanie z badań Nr: 2830/02/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 2830/02/2017/M/2

Sprawozdanie z badań Nr: 2942/02/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 2942/02/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 2830/02/2017/M/3

Sprawozdanie z badań Nr: 3347/02/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 3347/02/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 3423/02/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 3423/02/2017/M/1

Kwiecień:

Sprawozdanie z badań Nr: 4577/03/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 4577/03/2017/F/2

Sprawozdanie z badań Nr: 4578/03/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 4578/03/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 4581/03/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 4581/03/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 4583/03/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 4583/03/2017/M/1

Maj:

Sprawozdanie z badań Nr: 3140/04/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 3140/04/2017/M/2

Sprawozdanie z badań Nr: 3140/04/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 3140/04/2017/F/2

Sprawozdanie z badań Nr: 3581/04/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 3581/04/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 3140/04/2017/F/3

Sprawozdanie z badań Nr: 3140/04/2017/M/3

Sprawozdanie z badań Nr: 3982/04/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 3982/04/2017/F/1

Czerwiec:

Sprawozdanie z badań Nr: 393/06/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 393/06/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 393/06/2017/M/2

Sprawozdanie z badań Nr: 758/06/2017/F/1

Sprawozdanie z badań Nr: 758/06/2017/M/1

Sierpień:

Sprawozdanie z badań Nr: 113/08/2017/M/1

Sprawozdanie z badań Nr: 113/08/2017/M/2

Sprawozdanie z badań Nr: 113/08/2017/M/3

Sprawozdanie z badań Nr: 113/08/2017/M/4

Wrzesień:

Sprawozdanie z badań Nr: SB/88163/09/2017

Sprawozdanie z badań Nr: SB/88164/09/2017

Sprawozdanie z badań Nr: SB/88165/09/2017

Sprawozdanie z badań Nr: SB/88983/09/2017

Październik:

 Sprawozdanie z badań Nr: SB/94371/10/2017

Sprawozdanie z badań Nr: SB/94372/10/2017

Sprawozdanie z badań Nr: SB/96835/10/2017

Sprawozdanie z badań Nr: SB/100861/10/2017

Sprawozdanie z badań Nr: SB/102148/10/2017

Listopad:

Sprawozdanie z badań Nr: SB/108899/11/2017

Sprawozdanie z badań NR: SB/109010/11/2017

Sprawozdanie z badań NR: SB/115168/11/2017

Sprawozdanie z badań NR: SB/118195/11/2017

Grudzień:

Sprawozdanie z badań NR: SB/123257/12/2017

Sprawozdanie z badań NR: SB/124960/12/2017

Sprawozdanie z badań NR SB/124961/12/2017

Sprawozdanie z badań NR SB/128060/12/2017