Posts By :

Los Majkelos

Certyfikaty UNICEF przyznane

1014 639 Los Majkelos
W minionym już roku szkolnym nasi uczniowie zaangażowali się w kolejny Projekt Edukacyjny UNICEF „zawody dla Afryki”. Należy przypomnieć, że nasza współpraca z tą organizacją jest bardzo żywa i w poprzednich latach owocowała Certyfikatami za realizację licznych projektów edukacyjnych.
Projekt „zawody dla Afryki” miał uświadomić uczniom znaczenie wody w życiu człowieka. Celem projektu było przekazanie wiedzy o problemie dostępu do czystej wody pitnej, a także konsekwencjach braku wody lub korzystania z niesprawdzonych źródeł wody. W czasie zajęć prowadzonych przez Panią mgr Agnieszkę Andrejczuk uczniowie dowiedzieli się w jakich regionach świata występuje deficyt wody. Ważnym elementem programu było pokazanie jak działa UNICEF i co robi na rzecz zagwarantowania dostępu do wody pitnej tam, gdzie jej brakuje.  Projekt miał także uwrażliwić młodych ludzi na potrzeby rówieśników z krajów rozwijających się, oraz kształtować postawy ekologiczne. Nasi uczniowie poszukiwali prostych (domowych)sposobów na oszczędzanie wody, które w sposób plastyczny przedstawiali na plakatach wykonanych na lekcji plastyki.
Marta Lachor-Winiarska
Koordynator Unicef

Wszystko się kończy i zaczyna…

1030 687 Los Majkelos

„Wszystko się kończy, wszystko przeminie
I sen się przerwie – słodkie marzenie,
Lecz coś jest w duszy, co nigdy nie minie
I wciąż trwać będzie, a tym jest – wspomnienie.”

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Sosnowcu rozpoczęła o godzinie 9.00. Na sali gimnastycznej rok szkolny pożegnały klasy IV – VII. Dyrekcja wraz z wychowawcami wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody za konkursy i szczególne osiągnięcia. Następnie o godz. 11.00 w szkolnej auli odbyła się kolejna uroczystość. Klasy III kończyły rok szkolny oraz pierwszy etap edukacji. Wychowawcy klas III wręczyli swoim wychowankom wyróżnienia oraz podziękowali za współpracę rodzicom. Wzruszeń nie było końca, tym bardziej, że druga część akademii poświęcona była pożegnaniu Pana Dyrektora Marka Wiewiórowskiego, który kończy swoją karierę na stanowisku dyrektora szkoły i przechodzi na zasłużoną emeryturę. Nauczyciele, Rady Rodziców, uczniowie oraz wszyscy obecni na uroczystości dziękowali Panu Dyrektorowi za wiele lat wysiłku w prowadzeniu szkoły oraz życzyli dalszych sukcesów w życiu prywatnym. Były to wyjątkowe chwile, które na długo pozostaną w pamięci wszystkich obecnych – uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.

                    Panie Dyrektorze, chcemy zapewnić Pana, że będzie u nas zawsze mile widzianym gościem. Bardzo zależy nam na tym, by w dalszym ciągu czuł Pan więź z nami i szkołą. Życzymy samych pogodnych i radosnych chwil!