Zajęcia zawodoznawcze w ZSEiI

940 788 Los Majkelos

Kolejnymi zawodami, z którymi zapoznawali się, w ramach zajęć zawodoznawczych, uczniowie kl. 8 były zawody będące w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych
w Sosnowcu.
W ramach zajęć młodzież miała okazję zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie budowy komputera. Uczestniczyła również w warsztatach dot. drukowania 3D.

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos