Zajęcia zawodoznawcze w CKZiU

940 788 Los Majkelos

Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w zajęciach zawodoznawczych w Techniku nr 1 Ekonomicznym, Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskim. Młodzież zapoznała się z czynnościami zawodowymi właściwymi dla zawodów: technik weterynarii, technik reklamy, technik przemysłu mody, technik fotografii, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.
Celem zajęć było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjna szkół, które należą do struktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu mieszczącego się przy ul. Grota Roweckiego.

Ewa Musiał

doradca zawodowy SP45

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos