Konwencja o prawach dziecka.

1030 731 Los Majkelos

🔵20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Ten ważny dokument uchwalony w 1989 roku gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa.

🔵Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa. Prawa te powinny być respektowane w każdym miejscu na świecie.

🔵Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzony z Unicef to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. Zgodnie z naszą szkolną tradycją 20 listopada ubierzmy się w odcieniach błękitu i pomyślmy o dzieciach całego świata, zwłaszcza tych, które nie mają ciepłego, spokojnego domu, które cierpią głód, są chore i osamotnione. Przykładów miejsc, gdzie mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym jest wiele.

🔵W Jemenie 400 tysięcy dzieci jest na granicy życia i śmierci z powodu klęski głodu. W rogu Afryki 10 milionów dzieci jest zagrożonych, a 2 miliony z nich cierpi z powodu ciężkiego niedożywienia. W obozach dla uchodźców, brak edukacji i skrajnie trudne warunki życia. Kryzys w strefie Gazy i eskalacja konfliktu spowodowały, że około miliona dzieci wymaga natychmiastowego wsparcia.

🔵Niestety lista jest długa, a cierpienie dzieci niezmierzone. Im większą mamy świadomość dziejącego się zła, tym bardziej powinniśmy jako społeczność SP45 doceniać naszą zwykłą, szkolną codzienność.

🔵Pamiętajmy o błękicie!
Marta Lachor-Winiarska
Koordynator Unicef

 

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos