VULCAN – pierwsze logowanie dla rodzica lub opiekuna ucznia

874 620 Los Majkelos

Jeśli Państwa dane, a w szczególności adres e- mail, zostały wprowadzone do bazy danych, to można zalogować się do systemu UONET + własnym loginem i hasłem.Loginem będzie Państwa adres e- mail (osobny dla każdego z rodziców) hasło natomiast ustalane jest podczas pierwszego logowania.Hasło musi składać się z minimum ośmiu znaków min. duża i mała litera, liczba i znak specjalny np.: @ lub #. Hasło musi zostać zmienione co 33 dni zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Do hasła można powrócić co 180 dni czyli co 6 miesięcy. Dedykowaną przeglądarką dla UONET + jest Google Chrome.

Instrukcję logowania znajdziecie Państwo na naszej stronie intentowej: <<<KLIK W LINK>>>

lub w filmiku:

 

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos