Finał XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego

1030 731 Los Majkelos

20 kwietnia 2023 r. miał miejsce finał XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas VI-VIII szkół podstawowych. Finał odbył się w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Wzięło w nim udział 60 uczniów z 50 szkół podstawowych województwa śląskiego, znajdujących się na terenie archidiecezji częstochowskiej i katowickiej oraz diecezji bielsko-żywieckiej, gliwickiej i sosnowieckiej wśród których znalazł się uczeń naszej szkoły Jan Kowal z klasy 6 A. Finaliści diecezjalni zostali wyłonieni spośród 1059 uczestników z 425 szkół, którzy wzięli udział w etapie rejonowym konkursu. W etapie szkolnym uczestniczyło 2921 uczniów ze 443 szkół.

 Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem:

„Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy” (Łk 4, 32).

Uczestników finału diecezjalnego powitał Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ–
ks. prof. Jacek Kempa. Po krótkim nabożeństwie Słowa Bożego uczniowie musieli najpierw napisać test, składający się z 32 pytań. Podczas, gdy Komisja Sprawdzająca oceniała prace, młodzież z katechetami i rodzicami wędrowała ścieżkami formacyjno-edukacyjnymi
w instytucjach archidiecezjalnych. Zwiedzali Panteon Górnośląski i Kurię Metropolitalną. Mieli również możliwość wejścia na taras widokowy katedry Chrystusa Króla. Po posiłku
w refektarzu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego finaliści i ich opiekunowie zgromadzili się ponownie w auli WTL UŚ.

W auli z finalistami spotkał się Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup koadiutor Adrian Galbas SAC i skierował do nich pasterskie słowo. Zachęcał ich, by nie mieli swojego ulubionego wersetu Pisma Świętego, ale by Pismo Święte było ich ulubioną księgą. Ksiądz Arcybiskup rozdał nagrody zwycięzcom i udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

 Jankowi gratulujemy dotarcia do III etapu Konkursu, a chętnych  zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Biblijnego.

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos