Konkursy Rzecznika Praw Ucznia klas 4-8

1030 731 Los Majkelos

Promując poszanowanie praw uczniów i chęć kształtowania postaw prospołecznych, Rzecznik Praw Uczniów klas IV-VIII ma zaszczyt ogłosić następujące konkursy w drugim półroczu 2022/2023:

1. Konkurs na plakat, który będzie promował prawa uczniów, zasady dobrego zachowania w szkole lub wartości takie jak tolerancja, szacunek, empatia i odpowiedzialność (klasy IV-VI).

2. Konkurs na film/prezentację multimedialną/opowiadanie lub wiersz (do wyboru), prezentujące historie uczniów, którzy walczyli o swoje prawa lub pomagali innym w ich obronie (klasy VII-VIII).

📅Termin wykonania prac 15.05.2023.

Jako Rzecznik Praw Ucznia, chciałbym zwrócić uwagę na ważność promowania praw uczniów w szkole. Każde dziecko ma prawo do bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju, w tym dostępu do jakościowej edukacji.

Promowanie praw uczniów to nie tylko obowiązek szkół, ale również odpowiedzialność społeczna całego społeczeństwa. Dzieci spędzają w szkole znaczną część swojego życia, dlatego ważne jest, aby szkoły były miejscem, gdzie uczniowie mogą się rozwijać, czuć się bezpiecznie i szanować swoje prawa.

W ramach promowania praw uczniów, nasza szkoła prowadzi działania takie jak:
• Zapewnienie uczniom równych szans na naukę i rozwój, bez względu na ich pochodzenie, wyznawane przekonania, płeć czy orientację.
• Zapewnienie uczniom bezpiecznego środowiska, wolnego od przemocy, zastraszania i dyskryminacji.
• Zapewnienie uczniom dostępu do informacji na temat ich praw i obowiązków w szkole, a także sposobów ochrony tych praw.
• Zapewnienie uczniom możliwości wyrażania swoich opinii i uczestnictwa w życiu szkoły.
Zachęcam do podejmowania działań mających na celu promowanie praw uczniów w szkole. Tylko wtedy będziemy mieli pewność, że każde dziecko ma szansę na pełen rozwój i godne życie.

Z poważaniem,
Rzecznik Praw Ucznia klas IV-VIII
Magdalena Wiśniewska

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos