„Wielkanocna kartka świąteczna” – konkurs

1030 731 Los Majkelos

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastyczno- informatycznym „Wielkanocna kartka świąteczna” pod honorowym patronatem Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, skierowanym do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych województwa śląskiego oraz małopolskiego.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Uczestnicy konkursu wykonują projekt kartki wielkanocnej w ogólnodostępnym programie graficznym GIMP.
Prace powinny być:
a) zgodne z tematem konkursu i wykonane samodzielnie w edytorze grafiki komputerowej Gimp w rozdzielczości 1200×850 px (pikseli) z warstwami. Można stosować klonowanie i filtry.
b) zapisane jako plik Gimp o rozszerzeniu xcf z nazwą typu nazwisko_imię_szkola.xcf z zachowaniem warstw.
c) dodatkowo wyeksportowane jako plik jpeg o tej samej nazwie.
d) nie mogą być podpisane bezpośrednio na obrazku.
e) nie dopuszcza się wykorzystania gotowych elementów pobranych np. z Internetu.
f) prace, które nie będą zawierały warstw nie będą oceniane.
g) prace uczniów należy przesłać do dnia 03.04.2023 r.
h) w treści wiadomości prosimy o przesłanie metryczki oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
i) prace konkursowe muszą być zweryfikowane i wysłane bezpośrednio przez nauczyciela opiekuna.
j) o wynikach konkursu zostaną poinformowani opiekunowie w maju 2023 r.

Zapraszam uczniów do udziału w konkursie.
Beata Szafraniec

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos