Warsztaty dla Szkolnych Kół Caritas

1030 731 Los Majkelos

16 marca 2023 roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas po raz kolejny wzięli udział w warsztatach Młodych Jałmużników, które odbyły się w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Pierwszą część warsztatową poprowadził ks. Łukasz Pisz mgr teologii, dr prawa kanonicznego – Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych.

Uczestnicy poznali dwa języki migowe: alfabetyczny oraz ideograficzny, oparty na nauce pokazywania gotowych pojęć. Młodzież otrzymała wskazówki, jak nawiązać kontakt z osobą głuchoniemą, jak się zachować i jak mówić. Nie należy bać się rozmowy z kimś, kto źle słyszy lub nie słyszy, najważniejsze jest przyjazne zachowanie, życzliwość, chęć rozmowy, spokój i wytrwałość, które mają nieocenioną wartość dla osoby niesłyszącej, która potrzebuje rozmów z innymi ludźmi, tak samo, jak każdy człowiek.

Druga część odbyła się w formie  prelekcji nt. „Coachingowego stylu komunikacji w świecie wolontariusza”, którą poprowadziła Anna Szkutnik, nauczyciel filozofii, absolwentka Akademii Profesjonalnego Coachingu. Prelekcja objęła podstawową tematykę związaną z procesem coachingu.

Wolontariusze poznali elementy tego procesu tj. przekazywanie informacji zwrotnej; aktywne słuchanie; zadawanie pytań; stawianie wyzwań; wyznaczanie kolejnych kroków w rozwoju i nauce; tworzenie sytuacji w której można się uczyć oraz oferowanie wsparcia na każdym etapie rozwoju.

Młodzi Jałmużnicy poznali również wartość ciszy oraz otwartości na drugą osobę, w postawie zaangażowania oraz aktywnego słuchania.

Podczas prelekcji był czas na wykład oraz dialog, wolontariusze chętnie wymieniali się spostrzeżeniami na temat nowopoznanych treści oraz aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach rozwojowych.

Zdobyte umiejętności Młodzi Jałmużnicy będą mogli wykorzystać w realizacji swojej misji– wykonując działania charytatywne.

Opiekun SKC

Beata Szafraniec

\

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos